Кері байланыс 2020

1. Аты-жөні

1. Аты-жөні

2. Ұйым атауы

2. Ұйым атауы

3. Қай мүдделі тарап өкілісіз?

3. Қай мүдделі тарап өкілісіз?

Егер Сіз еш тарапқа жатпасаңыз, КПО-мен байланысыңызды көрсетуді сұраймыз

Егер Сіз еш тарапқа жатпасаңыз, КПО-мен байланысыңызды көрсетуді сұраймыз:

4. КПО Тұрақты даму есебін оқып танысудың мақсаты?

4. КПО Тұрақты даму есебін оқып танысудың мақсаты?

Өзге мақсаттар. Мақсаттарды ашып көрсетіңіз:

Өзге мақсаттар. Мақсаттарды ашып көрсетіңіз:

5. Есепке келесі критерийлер бойынша баға беріңіз:

5. Есепке келесі критерийлер бойынша баға беріңіз:

Ақпарат мазмұнынын анықтығы

Ақпарат мазмұнынын анықтығы

Есеп құрылымы (пайдалану қолайлығы)

Есеп құрылымы (пайдалану қолайлығы)

Дизайн мен иллюстрациялар

Дизайн мен иллюстрациялар

Есептің жалпы сапасы

Есептің жалпы сапасы

6. Біздің келесі салалар бойынша көрсеткіштеріміздің ашып көрсетілуіне баға беріңіз:

6. Біздің келесі салалар бойынша көрсеткіштеріміздің ашып көрсетілуіне баға беріңіз:

Өндіру және өндірісте қолданылатын технологиялар

Өндіру және өндірісте қолданылатын технологиялар

Қауіпсіздік техникасы және апатсыз өндіріс қызметі

Қауіпсіздік техникасы және апатсыз өндіріс қызметі

Еңбек қауіпсіздігі және денсаулықты қорғау

Еңбек қауіпсіздігі және денсаулықты қорғау

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызмет

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызмет

БҚО және жалпы Қазақстан Республикасы экономикасына қосқан үлес

БҚО және жалпы Қазақстан Республикасы экономикасына қосқан үлес

Өзге пікірлер мен ұсыныстар:

Өзге пікірлер мен ұсыныстар:

7. КПО-ға қатысты мүдделі тұлға ретінде 2020 жылғы тұрақты даму есебінде қандай маңызды тақырыптар ашылған деп ойлайсыз? Сізге ең қызықты он тақырыпты таңдап көрсетуіңізді сұраймыз.

7. КПО-ға қатысты мүдделі тұлға ретінде 2020 жылғы тұрақты даму есебінде қандай маңызды тақырыптар ашылған деп ойлайсыз? Сізге ең қызықты он тақырыпты таңдап көрсетуіңізді сұраймыз.

Әлеуметтік қатынастар:

Әлеуметтік қатынастар:

Әлеуметтік және экономикалық:

Әлеуметтік және экономикалық:

Экономика:

Экономика:

Экологиялық және экономикалық:

Экологиялық және экономикалық:

Қоршаған ортаны қорғау:

Қоршаған ортаны қорғау:

Әлеуметтік және экологиялық:

Әлеуметтік және экологиялық:

8. КПО Тұрақты даму есебін жақсарту бойынша ұсыныстарыңыз.

8. КПО Тұрақты даму есебін жақсарту бойынша ұсыныстарыңыз.