ҚазРусEng

Тұрақты даму

Энергияны тұтыну

2020 жылы энергия ресурстарын жалпы тұтыну мөлшері 2019 жылғы 1 021 946 шартты отын тоннасымен салыстырғанда 1 067 135 шартты отын тоннаны құрады. Төмендегі кестеде энергия түрлері бойынша энергияны тұтыну көлемдері берілген.

2018-2020 жж. КПО-ның энергия ресурстарын тұтыну мөлшері

Энергия түрі

Өлшем бірлігі

Энергияны тұтыну, физикалық өлшем бірліктері

Энергияны тұтыну, шартты отын тоннасы

Энергияны тұтыну, ГДж

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Отын газы

мың м3

841 943

826 806

863 029

1 037 274

1 018 625

1 063 251

30 402 505

29 855 886

31 163 893

Электр энергиясы (сатып алынған)

МВт/сағ

6 707

7 244

6 236

825

891

767

24 181

26 115

22 482

Дизель жанармайы

м3

839

739

1 188

1 058

932

1 498

30 997

27 468

43 905

Бензин

м3

245

226

199

271

249

220

7 934

7 301

6 439

Жылу (жалға алынған кеңселерде)

Гкал

8 219

8 731

9 781

1 175

1 249

1 399

34 449

36 595

40 994

Барлығы

    

1 040 603

1 021 946

1 067 135

30 500 065

29 953 365

31 277 713

2020 жылғы энергияны жұмсау көрсеткіші бір тонна көмірсутекке шаққанда 1,08 Гдж құрады, бұл IOGP1 (1,50) өз есептерін берген компаниялардың энергияны жұмсау орта көрсеткіштерінен төмен.

Энергияны жұмсау динамикасы, 2018-2020 ж.ж.

1Деректер көзі — Халықаралық мұнай және газ өндірушілер қауымдастығының (IOGP) жылдық есептері — «Қоршаған орта қызметінің көрсеткіштері — 2019».