ҚазРусEng

Тұрақты даму

Қызметкерлерді оқыту

Қарашығанақ кен орны нысандарын қауіпсіз және тиімді пайдалану үшін үнемі жоғары білікті қызметкерлер талап етіледі. Қызметкерлердің біліктілігін арттыру үшін Компания серіктестердің халықаралық тәжірибесін пайдаланады және әртүрлі халықаралық және қазақстандық оқу ұйымдарын тартады.

Жыл сайын КПО бірқатар оқу бағдарламаларын өткізеді:

  • өндіру және барлау мақсаттарына жету үшін қызметкерлердің біліктілігін арттыру;
  • ҚР заңнамасымен, Компанияның ішкі рәсімдерімен және үздік халықаралық тәжірибелермен талап етілетін ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша міндетті оқыту.

2020 жылы Компанияның жергілікті қызметкерлерінің 76%-ы біліктілікті арттырудың, кәсіби даярлаудың, қайта даярлаудың түрлі бағдарламалары бойынша оқытудан өтті, сондай-ақ онлайн семинарлар мен конференцияларға қатысты.

Бұдан басқа, 2020 жылы КПО мамандандырылған халықаралық бағдарламалар бойынша тілдік дағдыларға оқыту, ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша кәсіптік және міндетті оқыту жүргізді.

2020 жылға арналған халықаралық сертификатталған бағдарламалар шеңберінде оқытылған КПО қызметкерлерінің саны

 

Оқыту бойынша статистика

Жауапты ұйым ретінде КПО өз қызметкерлері үшін де, мердігер ұйымдардың қызметкерлері үшін де қауіпсіздік техникасы бойынша міндетті оқытуды қамтамасыз етеді.

2020 ж. 445 122 адам-сағат (2019 ж. — 686 709 адам-сағат) жұмсалды, оның ішінде 295 495 адам-сағат (2019 ж. — 363 286 адам-сағат) КПО қызметкерлеріне берілді. Қалған 149 627 оқыту сағаты (2019 ж. 323 423 адам-сағат) мердігер ұйымдардың қызметкерлері үшін ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша міндетті оқытуға жұмсалды.

2020 жылы барлығы 19 637 адам оқытылды, оның ішінде 3 134 — КПО қызметкерлері және 16 503 — мердігер ұйымдардың қызметкерлері. Компанияның оқу сағаттарының орташа саны төмендегі сызбада келтірілген.

Оқыту түрлері бойынша 2020 ж. КПО номинацияланған қызметкерлері өткен бір курсқа арналған оқу сағаттарының орташа саны