ҚазРусEng

Тұрақты даму

ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы біріктірілген басқару жүйесі

ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы қауіп-қатерлерді жүйелі түрде басқару мақсатында КПО компаниясы OHSAS 18001:2018 халықаралық стандартының талаптарына сәйкестігіне сертификатталған ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы интеграцияланған басқару жүйесін қолданады. Бұл басқару жүйесі ISO 14001 және OHSAS 18001 халықаралық стандарттарында белгіленген бірқатар элементтерді қамтиды.

2009 жылғы жүйені алғашқы сертификаттау кезінен бастап КПО аккредиттелген тәуелсіз тараптармен жыл сайынғы бақылау аудиттерді ұйымдастырып келеді. 2020 жылы Компания жаңа ISO 45001:2018 стандартының талаптарына сәйкестікке сертификаттау процесін өткізді.

2018 жылы наурызда шығарылған ISO 45001:2018 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша стандарт OHSAS 18001:2007 стандартын ауыстырды. КПО басшылығы жаңа ISO 45001:2018 стандарты бойынша ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы интеграцияланған басқару жүйесіне сертификаттауды өткізуді қолдады. ISO 45001:2018 талаптарына сәйкес кемшіліктерді анықтау үшін 2018 жылы КПО ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ басқару жүйесінің қолданыстағы құжаттамасын талдаудың бірінші кезеңін өткізді. 2019 жылы КПО сертификаттауға дайындығын және бірінші кезеңнен кейінгі ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ ішкі құжаттарына енгізілген талаптардың орындалуын тексеру мақсатында ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ басқару жүйесін талдаудың екінші кезеңін өткізді. Екі талдаудың нәтижелері бойынша кемшіліктер анықталды, оларды 2020 жылғы қайта сертификаттау аудитіне дейін жою жоспарланды.

КПО белгіленген мақсаттарға сәйкес жұмыстың орындалуын қамтамасыз ету мақсатында және корпоративтік басқару жүйесі мен ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы басқару жүйесі талаптарын сақтай отырып, жүйелі түрде ішкі аудиттер жүргізеді. Жалпы, 2019 жылы КПО 12 ішкі аудит және мердігер ұйымдарына 16 аудит жүргізді.